Reningsverk Minireningsverk & enskilt avlopp – Old

Reningsverk och Minireningsverk av Meckbygg AB

Vi installerar och sköter era enskilda avlopp och små reningsverk. En komplett service.

Dränering, reningsverk, ledningar, dagvatten och tilläggsisolering. Det är ord som kan göra vilken husägare som helst nervös. Att ta hand om husgrunden och marken runt omkring byggnaden är nödvändigt, men också tidskrävande.

Vi på Meckbygg erbjuder därför tjänster för alla som behöver dränera husgrunden, installera ett nytt reningsverk, byta ledningar och liknande. Då vet du att allt blir korrekt utfört och ditt hus kan stå emot såväl fukt som mögel.

Är det dags för dränering i Helsingborg och Landskrona med omnejd? Då kan du kontakta oss!

maskin

Ta hand om mark och ledningar runt huset

Att äga ett hus kommer med många ansvarsområden. Det är inte bara själva byggnaden som ska tas om hand, utan även allt som finns nergrävt i marken runt huset. Vi på Meckbygg hjälper dig att sköta allt från dränering till minireningsverk för att undvika olägenheter som fukt och översvämningar.

Vi utför en mängd tjänster kopplade till husgrunder och avlopp, bland annat:

  • Installation av reningsverk
  • Installering av enskilda avlopp
  • Byte av dagvattensystem
  • Dränering av husgrund
  • Schaktning inför husgrund och betongplatta
  • Renovering av källarväggar
  • Tilläggsisolering av källarväggar

Behöver du hjälp med någon av de ovanstående tjänsterna? Läs då mer under respektive underrubrik.

mikrostation-biostep-biocleaner
Installera reningsverk

Ett reningsverk används för att rena avloppsvatten från såväl stora som små fastigheter med ett hushållsavlopp. Det kan även kallas för minireningsverk på grund av den nätta storleken.

Vem behöver då en anläggning som renar mindre mängder vatten? Jo, fastigheter med ett enskilt avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppet.

Meckbygg hjälper dig att installera ett reningsverk i miniformat. Det grävs ner i marken och ger en minimal påverkan på din tomt. Dessutom döljs det nästan helt av marken.

Installera enskilda avlopp

Befinner du dig utanför det kommunala avloppsnätet och behöver ett enskilt avlopp? Vi installerar enskilda avloppsanläggningar för såväl små fritidshus som för bebyggelse på landsbygden. Kontakta oss för en gratis offert.

Byte av dagvattensystem

Har det blivit dags att byta dagvattensystem? Dagvatten är det vatten som tillfälligt rinner på markytan, till exempel regn och smält snö. Detta vatten ska varken renas i reningsverket eller ledas till spillvattenledningen. Felkopplat dagvatten kan leda till såväl olyckliga översvämningar som breddning. Tyvärr är mycket dagvatten felkopplat i äldre villor och bostadsområden.

Vid byte av dagvattensystem ser vi till att vattnet är rätt kopplat, vilket minskar belastningen på stadens reningsverk. Om det är möjligt kan vi även koppla in det direkt på dagvattenledningen eller till en fördröjningsanläggning såsom en stenkista.

Vi säljer och levererar reningsverk i hela Sverige

Behöver du ett företag som även installerar ert reningsverk samt sköter service och driften av avloppsanläggningen så utför vi det i hela Skåne.

Dränera husgrund

Något av det viktigaste du kan göra för ditt hus är att dränera. På så vis undviker du såväl fuktskador som mögel i källare, husgrund och krypgrund. Eftersom det är ett omfattande och tidskrävande arbete väljer de flesta att anlita hjälp.

Vi utför dränering i Landskrona och Helsingborg med omnejd, runt såväl nya som gamla husgrunder. Förr i tiden kopplades dräneringen ihop med avloppet, men nu ska den anslutas till dagvattensystemet. Vid din nya dränering förser vi marken med rör som leder bort vattnet från huset.

Vid en dränering gräver vi upp marken runt huset och kontrollerar husgrunden samt lagar eventuella sprickor. Grunden isoleras och nya dräneringsledningar läggs ut. Därefter täcker vi allt med en duk, fyller igen och återställer marken. Anlita oss gärna för dränering.

Schakta för husgrund

Kunskap och kompetens är viktigt när man schaktar för en husgrund eller betongplatta. Det är nämligen viktigt att kontrollera markens förutsättningar innan du sätter igång med arbetet. Markarbete är ett stort arbete och det krävs bland annat en rejäl grävmaskin. Det är därför lämpligt att anlita ett professionellt företag för hjälp.

Att schakta för husgrunder och betongplattor innebär inte bara ett grävarbete. Marken ska även packas med makadam eller en grusbädd för att skapa en jämn och slät yta. Meckbygg erbjuder schaktning för såväl husgrunder, garage, friggebodar och betongplattor.

Renovera och tilläggsisolera källarväggar

En källare kan tilläggsisoleras både utifrån och inifrån. Ur en fuktsynpunkt är det bäst att placera värmeisoleringen på utsidan. Det håller nämligen väggen både varm och torr, något som minskar risken för att fukt tar sig in.

Vi både tilläggsisolerar och renoverar källarväggar på såväl nyare som äldre hus. Kontakta oss för att få en offert.

Vi säljer och installerar minireningsverk

På Meckbygg har vi stor kunskap om reningsverk och minireningsverk. Om du är i behov av en ny lösning för ditt avloppsvatten så kan du därför kontakta oss.

Vi säljer reningsverk i alla modeller. Givetvis kan vi hjälpa dig att välja det bästa utifrån just dina behov. Du väljer sedan om du vill installera det själv eller om du vill anlita oss för monteringen.

Våra anläggningar för rening varierar i pris beroende på storlek och funktionalitet. Det finns varianter för enbart kemisk rening eller enbart biologisk rening, såväl som en kombination av de båda.

Vi erbjuder ansökning av anläggning, installation, årliga kontroller och service på din anläggning. Du behöver inte tänka på något.

Anlita Meckbygg med ROT-avdrag

Meckbygg har många anställda och underentreprenörer med hög kompetens och lång erfarenhet. Därför kan vi erbjuda alla tjänster som rör byggnader och bostäder. Vi utför schaktar för husgrunder, renoverar och utför dränering i Landskrona på dagligbasis.

När du anlitar oss kan du alltid använda ditt ROT-avdrag. Då blir slutkostnaden lägre. Du får nämligen dra av upp till 30 % av arbetskostnaden upp till 50 000 kr. Vi erbjuder dessutom en leveranstrygghet och tät kommunikation.

Kontakta oss för en gratis offert redan idag!

maskin

LÅT OSS ARBETA IHOPinfo@meckbygg.se

ÖppeGder
Mån – Fre 08.00 - 16.00
Adress
Meckbygg AB
Gamla tågarpsvägen 277
253 56 Helsingborg
Ring oss
070 - 447 20 07
info@meckbygg.se
ÖppeGder
Mån – Fre 08.00 - 16.00
Adress
Meckbygg AB
Gamla tågarpsvägen 277
253 56 Helsingborg
Ring oss
070 - 447 20 07
info@meckbygg.se