Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Meckbygg AB

Meckbygg AB är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter.
Vi driver webbplatser som tillhör Meckbygg AB (meckbygg.se). Vi delar inte data för närvarande, men kan eventuellt göra det i framtiden (eventuella ändringar kommer att informeras om i denna personuppgiftspolicy). Vi behandlar personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt för att upprätthålla användarnas förtroende. Vi på Meckbygg AB ansvarar för behandlingen av våra användares personuppgifter.

Användarnas integritet

Vi värnar om våra användares integritet. För att kunna leverera de produkter och tjänster som våra användare förväntar sig, samlar vi in personuppgifter i samband med korrespondens (såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och annan information som myndigheter kan kräva). Användarnas personuppgifter kan komma att användas för att förbättra och anpassa annonser och marknadsföring från Meckbygg.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Detta dokument sammanfattar vilka personuppgifter som samlas in, varför de samlas in och med vilka de kan delas. Du kommer också att informeras om dina rättigheter avseende dina personuppgifter. Om du har frågor eller funderingar angående Meckbyggs behandling av personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktformuläret för att ställa frågor. Vi svarar på frågor så snart vi kan. Du kan också lämna in eventuella problem eller klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten för integritetsskydd, Integritetsskyddsmyndigheten. Deras webbplats är: https://www.imy.se/

För att hantera kundrelationer använder vi personuppgifter. Meckbygg använder dina personuppgifter för följande ändamål:

– Tillhandahålla byggtjänster (meckbygg.se) för att leverera produkter som städning och byggprojekt.

– Erbjuda Meckbygg-konton för åtkomst till våra tjänster. I ditt Meckbygg-konto finns funktioner för att välja hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även granska dina kontaktuppgifter och skapa en säker identitet för interaktion med andra användare av våra tjänster.

– Tillhandahålla våra tjänster till användare via telefon, e-post, chatt och sociala medier.

– Hantera betalningsuppgifter, fakturering och liknande skyldigheter för att uppfylla lagkrav (t.ex. bokföringsregler) som gäller för vårt företag, Meckbygg AB.

– För närvarande använder vi inte tjänster för att analysera användares beteendedata, genomföra enkäter eller kundundersökningar. Men denna policy kan ändras i framtiden, och eventuella ändringar kommer att meddelas på denna webbsida.

– Upprätthålla säkerheten på våra webbplatser och tjänster genom användning av data och personuppgifter. Data och personuppgifter kan användas för att skydda våra användare och oss själva från missbruk av våra tjänster, bedrägeri och överträdelser av regler.

– Marknadsföra våra tjänster. Vi kan använda e-post för att visa produkterbjudanden. Vi kan också använda sociala medieplattformar som inte tillhör Meckbygg.

– Personuppgifter om våra samarbetspartners och deras anställda kan användas för att marknadsföra och sälja våra tjänster till företagskunder.

Personuppgifter som behandlas av Meckbygg AB och källan till dessa

– Grundläggande profilinformation (inklusive information som du själv anger i ditt konto) såsom namn, adress, e-postadress, födelsedatum, kön osv. Vår städtjänst och byggtjänst samlar in och använder uppgifter som adress, mobilnummer, portkod osv. för att kunna utföra tjänsterna.

– Vi använder oss av tredjepartskällor, såsom betaltjänster och inkassoföretag.

– Kontoinformation såsom kontohistorik, klagomål angående produkter och tjänster.

– Behandling av eventuella återbetalningar, avbokningar osv.

– Inställningar för personuppgifter i kontot, supportfrågor, kontosäkerhetsdata (t.ex. lösenord).

– Myndigheter och samarbetspartners.

– Betalnings-, order- och finansiell information.

– Köphistorik, information om specifika beställningar och detaljer såsom tidpunkt, datum och produktinformation mm. Folkbokföringsdata samt genomförda och mottagna betalningar och betalningsmetoder (t.ex. betalkortsinformation och bankinformation).

– Användargenererat innehåll såsom kommentarer till artiklar, svar på kundundersökningar och betyg/recensioner.

– Personliga meddelanden från kunder till våra anställda.

– För närvarande lagrar vi inte uppgifter om användarens enhet, använder cookies eller liknande tekniker, eller samlar in nätverksadresser (IP-adresser), surfdata, läshistorik eller andra aktiviteter på webbplatsen (t.ex. användarinteraktioner). Vi lagrar för närvarande inte heller information om hur användaren har använt våra tjänster, eller om användaren har skickat eller tagit emot meddelanden till eller från andra användare.

– För närvarande lagrar vi inte heller information om användarens geografiska plats, det vill säga geografisk information (platsinformation) från GPS-data och IP-adresser i användarens enheter.

– För våra företagskunder (och potentiella företagskunder) samt våra kontaktpersoner på företagen samlar vi in kontraktsinformation, affärsroller, kontaktuppgifter och köphistorik.

Personuppgiftsansvariga - Tredjepart

Meckbygg delar endast information med andra personuppgiftsansvariga när det är nödvändigt för att leverera en produkt eller tjänst till dig som kund. Till exempel kan din adress och portkod överlämnas till våra byggare, eller så kan din adress och telefonnummer vid behov lämnas till en distributionspartner för att leverera en produkt hem till dig som en del av vår tjänst.

Personuppgiftsansvariga tredjeparter är företag som använder dina personuppgifter för sina egna ändamål. Dessa företag har ett självständigt ansvar gentemot dig som användare för den behandling av personuppgifter de utför. De är fullt ansvariga för de tredjepartsaktörer som är involverade i deras behandling av personuppgifter. Meckbygg tar inget ansvar för behandlingen av personuppgifter av tredjepartsaktörer.

Myndigheter

Meckbygg kan, vid legitimt krav eller vid misstanke om brottslig verksamhet, lämna ut information till myndigheter såsom Skatteverket, Polisen, Tullverket, Länsstyrelsen och Livsmedelsverket. Vi kan även lämna ut information till parter i tvistemål om vi får en rättsligt bindande begäran från domstol. Detta gäller också i specifika fall där Meckbygg har ett legitimt intresse på grund av situationer där våra produkter och tjänster har använts för bedrägeri eller annan kriminell verksamhet. I sådana fall kan vi lämna ut meddelandehistorik, kunduppgifter och annan information till myndigheter och domstol.

Överföring av data utanför EU/EES

Om Meckbygg är ansvarig för behandling av personuppgifter och använder personuppgiftsbiträden som är lokaliserade utanför EU/EES, gör vi det endast om överföringen sker enligt de standardavtalsklausuler som definierats av EU-kommissionen för att reglera sådana överföringar och om mottagaren kan upprätthålla en adekvat skyddsnivå enligt reglerna i GDPR.

Datalagring

Meckbygg behåller användarens personuppgifter så länge som det krävs för att utföra de tjänster som personuppgifterna samlades in för. Det måste också finnas en rättslig grund enligt gällande lagstiftning.

Vi behåller teknisk information (t.ex. IP-adress) om användaren i högst 30 dagar.

Vi behåller teknisk information för produktutveckling, personligt anpassat innehåll, säkerhets- och stabilitetsloggar i 15 månader.

Vi behåller teknisk information för analys- och statistikändamål i 2 år.

För närvarande använder vi inte geografisk information, men om vi börjar använda den funktionen kommer informationen att sparas i högst 30 dagar för marknadsföring av Meckbygg AB:s egna produkter och tjänster baserat på din geografiska plats.

Så länge användaren har en aktiv tjänst hos Meckbygg behåller vi de mest relevanta uppgifterna från kontot och profilen i 3 år, samt under den tid som föreskrivs enligt lag (t.ex. bokföringsregler). Konton som har varit inaktiva i minst 3 år kommer att raderas tillsammans med information om kontot, betalning, order och finansiell information.

Meckbygg kan använda kakor och liknande spårningstekniker. Kakor används för att säkerställa och möjliggöra olika funktioner på internetbaserade tjänster. Vissa typer av kakor är nödvändiga för att olika tjänster ska fungera, medan andra kakor inte är det. Kakor lagrar information i användarens enhet (kallas identifierare) eller ger information om vilken typ av enhet som används (enhetsidentifierare).

Spårningstekniker som kakor regleras av ePrivacy-direktivet och dess svenska implementering i Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. De kakor som samlar in personuppgifter omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina rättigheter som användare och registrerad person

Hur du får tillgång till information

Lagstiftningen ger användare rättigheter när det gäller behandlingen av deras personuppgifter. Därför kan våra användare begära information om hur vi behandlar deras personuppgifter. Vi kommer att informera vid insamling av personuppgifter.

Rätten till tillgång, dataportabilitet och radering

Användare har rätt att få tillgång till en fullständig elektronisk kopia av alla personuppgifter som Meckbygg har om dem. Rättelsen av uppgifter kopplade till användarens Meckbygg-konto kan ändras när som helst av användaren själv. Om användaren anser att Meckbygg har andra uppgifter om dem som behöver rättas till, kan användaren kontakta Meckbyggs support.

Rätten till radering – Användare kan när som helst begära att deras personuppgifter raderas från Meckbygg. Användaren kan även ta bort eventuella cookies från sin webbläsare.

I vissa fall kan Meckbygg behålla information och personuppgifter trots att användaren begärt radering på grund av rättsliga skyldigheter eller för säkerhets- och bedrägeribekämpning.

Rätten att begränsa behandlingen och rätten att invända mot behandling

Användare har rätt att ändra sina val avseende olika former av riktad marknadsföring.

Användare har rätt att ändra sina val avseende användningen av personuppgifter för marknadsföring, produktförbättring, kundservice och kommunikation, såsom nyhetsbrev och e-postmeddelanden för de använda tjän

sterna. Användare kan även kontakta Meckbyggs support för att begära begränsning av behandlingen eller invända mot annan behandling. Kontakta oss genom kontaktformuläret för att begära ändringar.

Rätten att undvika automatiserade beslut med rättslig verkan

Meckbygg fattar inte automatiska beslut som har rättslig verkan när det gäller våra användare. Om du har frågor angående eventuella automatiserade beslut som du anser påverkar dig juridiskt eller på annat sätt, vänligen kontakta Meckbyggs support via vårt kontaktformulär.

Användaren har också rätt att styra vissa behandlingsaktiviteter i till exempel mobiltelefonen. Dessa behandlingsaktiviteter inkluderar att stänga av eller på notifikationer samt att styra om geografisk information ska skickas till tjänster som använder sådan information. Användning av dessa inställningar kan dock påverka möjligheten att få personliga notifikationer och annonser.

Användning av data för journalistiska ändamål

Personlig information från Meckbygg-konton kommer inte att användas för journalistiska ändamål. Reglerna för behandling av personuppgifter gäller inte för behandling av personuppgifter för journalistiska ändamål.

Särskilt om behandling av personuppgifter om barn

Vi avser inte att behandla eller samla in personuppgifter om barn under 18 år. Om barn under 18 år har lämnat personuppgifter till oss kommer vi att radera sådana uppgifter så snart vi får kännedom om att det rör sig om personuppgifter om barn. Föräldrar kan kontakta oss via kontaktformuläret.

Dataskyddsombud och möjlighet att lämna klagomål till dataskyddsmyndigheten

Om du har frågor eller klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta Meckbyggs support. Vi svarar så snart som möjligt.

Om du fortfarande är missnöjd med vår behandling av personuppgifter kan du när som helst kontakta Integritetsskyddsmyndigheten och Post- och telestyrelsen (PTS) med dina frågor.

Tips Och Inspiration

LÅT OSS ARBETA IHOPinfo@meckbygg.se

ÖppeGder
Mån – Fre 08.00 - 16.00
Adress
Meckbygg AB
Gamla tågarpsvägen 277
253 56 Helsingborg
Ring oss
070 - 447 20 07
info@meckbygg.se
ÖppeGder
Mån – Fre 08.00 - 16.00
Adress
Meckbygg AB
Gamla tågarpsvägen 277
253 56 Helsingborg
Ring oss
070 - 447 20 07
info@meckbygg.se