På Meckbygg AB är inget projekt för stort eller för litet

För kundens trygghet fyller vi i egenkontrollerna under byggprocessen


VÅRA TJÄNSTER

Vi har inga problem, bara lösningar

På Meckbygg AB är inget projekt för stort eller för litet. Förutom nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad så utför vi allt från, design och trädgård. Vi har folk som är utbildade trädgårdsdesigners och kan hitta en lösning som passar just dig, Murning & putsning, Timmerhus, Fönster- och dörrbyten, takbyte. Vi kan på kundens begäran ta fram enklare ritningar eller välgjorda bygglovsritningar uppritat i autocad. Dränering, Bastu, Trädäck & Altaner, Uterum & Inglasningar är ett urval i vad vi jobba med.

Snickare

Meckbygg AB håller till mest i Helsingborgstrakten och i omnejd. Vi är inriktade på konstruktioner, och bygger i princip allt även kök och badrum. Som snickare i dagens läge måste man kunna allt eller iallafall ha insyn i allt även i områden som inte direkt rör snickare. tex vvs, el, och ventilation. Här på Meckbygg AB har vi många erfarenheter i olika byggprojekt som bidragit till att vi har en utmärkt förståelse för underentreprenörers eller andra yrkesgruppers arbetsmoment. Vi koordinerar därför arbetssättet så att allt skall gå så smidigt som möjligt till oavsett om vi själva står för totalentreprenaden eller om vi är lejda. Samarbetet är väldigt viktigt för oss och det går inte bara att forsa fram och göra sin sak. Då blir projektet både dyrare och arbetsmiljön otrevligare. Vi försöker lösa problem innan dom uppstår. När vi sätter oss in i ett projekt så ser man ganska snart var eventuella problem kan uppstå. Genom god planering och metodisk tillvägagångssätt reduceras problemen ofta till noll.

Underentreprenörer

Som underentreprenör betyder att vi eller någon hyr in en yrkesgrupp att utföra vissa moment. Det kan beror på att man har tidsbrist eller inte tillräckligt med erfarenhet och kunskap inom det området. Vi vet våra begränsningar och hyr istället in entreprenörer när det gäller områden vi har mindre kunskap inom. Det kan tex gälla för tveksamma konstruktionslösningar och hållfastheter, vvs och installation, El och inkopplingar eller besiktningar. Allt för att kundens ska känna sig så trygg som möjligt.

Ritningar & Bygglov

Vi kan på kundens begäran ta fram ritningar eller välgjorda bygglovsritningar uppritat i autocad. Vi tar hand om hela processen med utmätning och färdiga ritningar, Kompletterade ritningar till reviderade slutritningar och färdigställande.Vi är kunniga konstruktörer och kan även lösa svåra tekniska konstruktionslösningar på plats och vid behov tar vi ut kvalitetsansvarig och evt konstruktör som kan godkänna lösningen innan det byggs igen.

Kundservice

För kundens trygghet fyller vi i egenkontrollerna under byggprocessen och ser till så att underentreprenörerna även fyller i sitt. Kunden eller vi kan ta in kvalitetsansvarig som ser till så att allt går rätt till. Vi för alltid dagbok över arbetade timmar och i annat fall än fastpris så redovisas dessa jämte fakturan. Ni får alltså inga klumpsummor med ett antal timmar på utan ni kan tydligt se vilka dagar vi har gjort vad och vad det är ni betalar för. Så småningom ska även kunden kunna följa oss dag för dag i form av inloggning på facebook där våra hantverkare loggar in och startar dagen med klocklag och var dom befinner sig. När arbetsdagen är slut loggar dom in igen och skriver in vad dom gjort och vilken tid dom slutade. På så sätt kan frågor ställas direkt och eventuella misstankar om fusk undvikas.Vi fotodokumenterar regelbundet dels för våran skull och dels för kunden så vi kan gå tillbaka och räta ut frågetecken utan att behöva öppna upp någon vägg. eller golv.

© 2019 Meckbygg AB